GÜNDOĞDU VAKFI HAKKINDA

  / HAKKINDA / GÜNDOĞDU VAKFI HAKKINDA

Gündoğdu Vakfının amacı;

Gündoğdu Ailesi’nin dirlik, düzeni, aileye yaraşır bireyler yetişmesi, aile adının hayırla anılması ve Gündoğdu Ailesi tarafından yapılan tüm yardımları kurumsallaştırmak, yapılan tüm hayır ve hasenatı kayıt altına almak, aile dışından yapılmak istenen ve yapılacak tüm hayır ve hasenatı ihtiyaç sahiplerine yönlendirmek,

Ayrıca Gündoğdu Holding A.Ş. ve iştiraklerinde çalışan tüm insanların dirlik, düzen içerisinde insanca bir arada kalmalarını sağlayacak projelere destek vermek ve çalışanlarına maddi yardımlarda bulunmak,

İlaveten her türlü girişimcilik hususunda yarışmalar düzenlemek, toplumun gelişmesi için araştırmalar yapmak, sağlık, eğitim ve kalkınma konularında kişileri desteklemek ve burs vermek, sanatı desteklemek ve sanatçılara burs vermek, uygun gördüğü/göreceği kurum ve kuruluşlara bağışta bulunmak, süreli-süresiz yayınlar ve kitaplar çıkarmaktır.

QR Kod (İletişim)