GENEL FAALİYETLER

  / FAALİYETLERİMİZ / GENEL FAALİYETLER

Başarı hikâyemiz 1988 yılında okulumuzun Sayın Yunus Gündoğdu tarafından kurulmasıyla başlamıştır.

Gündoğdu Ailesi’nin bağlılık, dayanışma ve yardımlaşma duyguları içinde çocukları, torunları ve onların çocuklarını izleyerek ve vakıf kurucu aslına (kurucu soyuna) bağlı olarak üredikçe nesilden nesle gelenlerin Vakıf amacı ile ilgili yapacakları yardım konuları aşağıda sıralanmıştır:
a) Öncelikle vakıf kurucuların alt soyu ve devamı soyları çocuklarının, daha sonra olanaklardan yoksun diğer çocukların, ilk, orta ve yükseköğrenimle ilgili her türlü giderlerini karşılamak,
b) Olanaklardan yoksun aile bireylerinin meslek ve işlerini kurabilmek için gerekli iş görme giderlerini ödemek,
c) Olanaklardan yoksun ailelerin ve Gündoğdu Ailesi bireylerinin sağlık ve bakımları ile ilgili tedavi, ilaç, klinik ve hastane giderleri ile bakım giderlerini karşılamak, aile mezarlığı inşa, bakım ve onarımlarını yaptırmak,
d) Olanaklardan yoksun bireylerin evlenmeleri ile ilgili giderler ile kızların ayrıca çeyizlerinin düzülmesi giderlerini karşılamak,
e) Olanaklardan yoksun ailelerin ve Gündoğdu Ailesi bireylerinin yiyecek, giyecek, barınma, yakacak, ulaşım ve iletişim giderlerini karşılamak,
f) Toplumun gelişmesi ve kalkınması için araştırmalar yapanlara burs vermek ve bu araştırmaları destekleyecek ayni ve nakdi yardımlar yapmak,
g) Sağlık, eğitim, kalkınma konuları ve kadına yönelik sorunlarla ilgili kişileri maddi ve manevi desteklemek,
h) Her türlü sanat faaliyetlerini desteklemek, sanatçılara gereken maddi yardımı yapmak, genç sanatçılara burs vermek,
i) Uygun gördüğü/göreceği kurum ve kuruluşlara bağışta bulunmak,
j) Evlilik nedeniyle aileye girmiş ve sonrasında boşanma nedeniyle aileden çıkmış olan kişilerin de ahlaka ve adaba aykırı davranışlarının olmaması ve yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması durumunda ihtiyaçları halinde gereken ayni ve nakdi yardımları sağlamak,
k) Eğitim tesisleri kurmak (Anaokulu, İlköğretim, Ortaöğretim, Lise, Meslek Yüksek Okulu, Üniversite vb.), eğitim öğretimini sürdürmekte olan öğrenciler için yurt açmak, hastane, ibadethane vb. T.C. Kanunlarının izin verdiği ölçüde kamu yararına hizmet verecek tesisleri açmak ve kurmak,
l) Gündoğdu Holding A.Ş. ve iştiraklerinde bünyesinde çalışanlara mesken edindirmek,
m) Gündoğdu Holding A.Ş. ve iştiraklerinde bünyesinde çalışan kişilere evlenme aşamasında destek olmak,
n) Gündoğdu Holding A.Ş. ve iştiraklerinde bünyesinde çalışan kişilerin cenazelerinin defin işlemlerini yapmak,
o) Gündoğdu Holding A.Ş. ve iştiraklerinde bünyesinde çalışan kişilerin çocuklarına eğitim yardımlarında bulunmak,
p) Süreli-süresiz yazılı ve dijital yayınlar yapmak ve kitaplar basmak,
r) Gündoğdu Vakfı’nın amacı doğrultusunda uygun gördüğü/göreceği benzer yardımları yapmaktır.

QR Kod (İletişim)